Teja Re Thare Mandiriye Bole Koyaldi Lyrics In Hindi

Teja Re Thare Mandiriye Bole Koyaldi - Balli Mohanwadi Lyrics


Singer Balli Mohanwadi
तेजा री धीर धीर बानेरा
नीर आर चले
हा रे तेजल रानी पेमल
होवे वह आर म्हारा कमल तेजा
लीलण रोव एकल्दी
लीलण रोव एकल्दी
तेजा री धीर धीर बन्नार नी आर चारे
उन्होंने रे तेजल रानी पेमल
होवे ठाट आर म्हारा कमल तेजा
लीलण रोवे एकल्दी
लीलण रोवे एकल्दी
लीलण ये वचन का मुझे बानी रे
लीलण ये वचन का मुझे बानी रे
आय ये लीलन काया रो मुझे नाम रे
महरी पायरी लीलण खरनाल्यो पधारो एकलादी
तेजा री धीर धीर बानेरा
नीर आर चले
हा रे तेजल रानी पेमल
होवे ठाट आर म्हारा कमल तेजा
लीलण रोव एकल्दी
लीलण रोव एकल्दी
तेजा री जाट जोलिया मुदित रे
तेजा री जाट जोलिया मुदित रे
हा रे सेजल सूक तारि
मावलदी कोकर रे महरा वीर तेजा
सा रे पनेरा पेमल एकलाडी
तेजा री धीर धीर बानेरा
नीर आर चले
हा रे तेजल रानी पेमल
होवे ठाट आर म्हारा कमल तेजा
लीलण रोव एकल्दी
लीलण रोव एकल्दी
लीलण ये खरनाल्या पनेर आसी जग जी री
लीलण ये खरनाल्या पनेर आसी जग जी री
आय ये लीलन बडसी महरी मावडिली
मोंग आय मेरी प्यारी लीलण पेमल
थारे हिमदा बिराज री
तेजा री धीर धीर बानेरा
नीर आर चले
हा रे तेजल रानी पेमल
होवे ठाट आर म्हारा कमल तेजा
लीलण रोव एकल्दी
लीलण रोव एकल्दी
तेजा री थारे मँदिरी बोले कोयलड़ी
तेजा री थारे मँदिरी बोले कोयलड़ी
हा रे तेजा पापा माथा बेथियो काला नागा रे
महरे कमल तेजा बाली मोहन वादी गाव लावनि
तेजा री धीर धीर बानेरा
नीर आर चले
हा रे तेजल रानी पेमल
होवे ठाट आर म्हारा कमल तेजा
लीलण रोव एकल्दी…
लीलण रोव एकल्दी…Post a Comment

0 Comments